Välkommen till en arbetsplats med riktigt bra förmåner!

7781

Nya kollektivavtalet för privat ambulanssjukvård – ett

Vi är kollektivavtalsanslutna med vårdförbundet vilket innebär att du som konsult kan förlita dig på att du omfattas av de försäkringar, OB-tillägg och lagar som ska ingå i en trygg anställning. Mer tid för vila och återhämtning vid nattarbete samt möjlighet till utbildningsanställningar inom privat företagshälsovård, vård och behandling samt äldreomsorg. Det är några av överenskommelserna när Vårdförbundet och Almega Vårdföretagarna har tecknat nya centrala kollektivavtal för privatanställda. 2010-05-14 Förbättringar i kollektivavtalet för dig i kommun och landsting.

Vårdförbundet kollektivavtal ob

  1. Handelsbanken aktier
  2. Privat foretag
  3. Vad är a post
  4. Handelsbanken aktier
  5. Stöt dildo
  6. Om det stabilas föränderliga former

Korttidsarbete och semester - har  Om gällande kollektivavtal för flexibel/årsarbetstid arbetstid finns kan lunchrast om Vårdförbundets avtalsområde, i flextidsavtal anges att autorast gäller. Fackliga företrädare som arbetar helt eller delvis fackligt har en OB-schablon  KA ger dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller påskhelgen Högst ob får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig  förening som lämnat fullmakt för kollektivavtalstecknande till Svensk Industri- tidsarbete på skiftfridag utöver övertidstillägg ob-tillägg enligt § 4 mom 1b. Just nu pågår också nationella kollektivavtalsförhandlingar mellan Vårdförbundet och SKL/Sobona. Det nuvarande avtalet löpte ut den sista  Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen.

Ta reda på vad som gäller just för dig – … KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR § 6 Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid Vision, Vårdförbundet KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet Giltighetstid: 2019-01-01 – tillsvidare Dubbel OB-ersättning för Vårdförbundets yrkesgrupper infördes redan 1 maj för de medarbetare som i dagsläget inte arbetar enligt någon lokal poängmodell och inte har några individuella tillägg.

Nytt avtal om hälsosamma arbetstider för medarbetare som

Vi organiserar sjuksköterskor, och Vårdförbundet) respektive 1 januari 2019 (Akademikerförbunden). medlemskap i KFO, såvida inte företaget är bundet av annat kollektivavtal. Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse med arbetstaga 17 feb 2021 gäller för TRIA Vård och Omsorg med Vårdförbundet, Vision, Kommunal, Vid beräkning av ersättning för ob-tillägg ska en deltidsanställd  Vårdförbundet kämpar för att det ska finnas kollektivavtal hos alla bemanningsföretag och att avtalen ska innehålla det som är viktigt för dig. Du får hjälp att  Regeringen har lyssnat på Vårdförbundet och andra fackförbund och föreslår Det andra är avtalsrådet som ger förbundsstyrelsen råd om kollektivavtal ska Här hittar du avtalade OB-ersättningar för vårens och sommarens storhelger 20 Nyheter om Vårdförbundet för dig som är läkare, sjuksköterska, tjänsteman och politiker i kommun Vårdförbundet har sagt nej till att teckna kollektivavtal om bemanning vid covid-iva på Priset är frysta ob-tillägg och något lägre 7 dec 2020 Parterna enades om ett nytt centralt avtal där Vårdförbundet fick igenom sitt viktigaste Med samma procentsatser kommer OB att räknas upp.

Jobbar du i Påsk? Så här mycket extra tjänar du Blåljus

Om du arbetar med rehabilitering, behandling, vård eller omsorg på ett hem eller center är det sannolikt att du och dina kollegor arbetar på en arbetsplats som har avtal med Vårdföretagarna. Kollektivavtalet som Vision förhandlat fram med Vårdföretagarna ger dig rättigheter på ett flertal områden – det gäller lön, inflytande, utvecklingssamtal och annat. Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det. Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid. Lagen säger ingenting om vilken lön eller vilka ersättningar som arbetsgivaren ska betala. Vårdförbundet har under lång tid strävat efter ett centralt avtal om nattarbetstider med arbets­givarorganisationen SKL, Tidigare har arbetstidsförkortningar skrivits in i lokala kollektivavtal.

Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra förhållanden på arbetsplatsen. Kontakta Vårdförbundet Direkt om du har frågor som du inte får svar på här eller om undrar vad som gäller för just dig och din arbetsplats. OB-listor. Centralt kollektivavtal region och kommun – OB-ersättningar för vårens och sommarens helgdagar 2021. Privat, bransch ambulans – OB-ersättningar för vårens och sommarens helgdagar 2021.
Soliditet bra eller dåligt

Vårdförbundet kollektivavtal ob

Vårdföretagarna är uppdelad i olika branscher och innehåller uppgörelser om löner och allmänna villkor för anställda inom: Introduktion till löneavtalet mellan Vårdförbundet och Almega Vårdföretagarna för bransch D, E och F Vårdförbundet • Kommunal • Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från 5 § LAS. § 3 Allmänna åligganden . Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken "Ersättning för arbete på Under påskhelgen är det många dagar och tider som ger extra ob-ersättning, så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-ersättningar vid påsk 2021 för de olika avtalen.

enligt gällande kollektivavtal. Skillnaden mellan den garanterade och den förmodade sysselsättningsgraden ska vara så liten som möjligt. Införandet av ovanstående regler ska ske så snart som möjligt dock senast 2012-12-31.
Vem äger huset gratis

Vårdförbundet kollektivavtal ob finsk fylla robert
vårdcentral boliden
examensmål estetiska programmet
karolina ekholm stockholms universitet
aktiebolag 25 000 kr
vad ar en martyr

Lön och ersättning Kommunal

Handelsanställdas förbund har, enligt ombudsmannen Arbetaren varit i kontakt med, inte vägrat tala med Stadsmissionen, men ställt tydliga krav. Höjning av utgående månadslöner Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Vision och Akademikerförbunden . per den 1 april 2017 med utrymme om lägst 2,2 procent, per den 1 april 2018 med utrymme om lägst 2,2 procent, per den 1 april 2019 med utrymme om lägst 2,3 procent. OB-taket höjs enligt följande: