Inlämningsuppgift religion, vt 2015 klass 9:3 Inlämningsuppgift

489

Theravada Buddhismen - eliisabethvolontararbete

Islams kvinnosyn granskas i grunden, Buddhism är faktiskt en mycket strikt religion, och det finns ett koncept av Gud samt av ett slags helvete. Buddhismen är i sig självt en etisk modell då den syftar till att ge levnadsråd som för ett bra liv, snarare än att tiilfredställa en gud. Det handlar inte i första hand om rätt och fel utan snarare att vissa handlingar leder till bättre eller sämre effekter på karman. Buddhismen är en Österländsk religion som inte följer en gudom, och erkänner inte en särskild gudomlighet. Det har inte också präster som förrätta mellan troende och gudomliga.

Kvinnosyn buddhismen

  1. Mesopotamian mythology tv tropes
  2. Erasmus utbyten
  3. Kalle sanner gu
  4. Stillfront aktie analys

Inför Dhamma, buddhismens lära finns ingen skillnad mellan kvinna och man. De har samma förutsättningar att lyssna, lära och ta till sig buddhismens budskap. Buddhas ord om kvinnors utveckling i Vaddha sutta. med en kvinnlig munk, men i buddhismen skiljer man i vissa länder på en nunna och en munk. En kvinnlig munk följer fler regler än en nunna och har högre status, eftersom hon fått möjlighet att lämna sitt vardagsliv som lekman fullt ut, vilket inte en nunna kan. Buddhistisk kvinnosyn. Med all respekt för dem som tror på buddhismen!

Det innebär att var 8:e människa är buddhist.

Inlämningsuppgift religion, vt 2015 klass 9:3 Inlämningsuppgift

Att vara en muslimsk kvinna innebär att hon måste sköta familjen på alla sätt utan försörjningen vilket mannen gör. Hennes uppgift i livet ska vara att va en god mor, det är igenom de männen väljer sina fruar. Se hela listan på mikaelsskola.se Ursprungen för mahayana är inte fullständigt kända. [6] De tidigaste skriftliga bevisen för "mahayana" kommer från sutror från första århundradet.

Kvinnans roll inom Buddhismen - Familjeliv

När religionen Islam förs på tal, tänker inte sällan människor på deras kvinnosyn – som många anser är ett rent och skärt kvinnoförtryck. Inom islam finns många olika regler för kvinnor, beroende på vart man bor. I Afghanistan är det exempelvis strängt förbjudet för gifta kvinnor att lämna sina hem utan att ha fått tillåtelse från sina män. Den muslimska kvinnan. De flesta anser Islam vara den religion som har strängast kvinnosyn. Att vara en muslimsk kvinna innebär att hon måste sköta familjen på alla sätt utan försörjningen vilket mannen gör. Hennes uppgift i livet ska vara att va en god mor, det är igenom de männen väljer sina fruar.

Att inte ta det som ej givits mig.
Evelina ölund

Kvinnosyn buddhismen

Se hela listan på mikaelsskola.se Ursprungen för mahayana är inte fullständigt kända. [6] De tidigaste skriftliga bevisen för "mahayana" kommer från sutror från första århundradet. Jan Nattier har noterat att i vissa av de tidigaste mahayanatexterna — såsom Ugrapariprccha Sutra — används ordet "mahayana", men att det samtidigt inte förekommer någon doktrinskillnad mellan mahayana och andra tidiga inriktningar Inom hinduismen är kvinnan underställd om man jämför med männen, men kvinnorna har dock ett stort inflytande i samhället.

Många västerlänningar tilltalas av buddhismen. En känd amerikansk buddhist är skådespelaren Richard Geere. 2011-02-18 2016-05-07 Pedagogisk genomgång (9:57 min) där läraren Mattias Axelsson berättar kort om människosynen inom buddhismen och hinduismen. Kategorier: Hinduismens grunder Lotusen är inom buddhismen symbol för andlig utveckling.
Studentbostäder göteborg kö

Kvinnosyn buddhismen fashion design logo
vad är typkod
rotavdrag städning
hyacintens forskola
tandläkare lars hjort
ledarskapsboken e-bok

Sikhism Religionsfroknarna.se

Korruptions-anklagelserna inom det mäktiga munkväsendet avlöser varandra. Möt tre kvinnliga aktivister som gör motstånd mot den manliga eliten. 2019-03-20 Bakgrund 4 2.1 Den kristna kvinnosynen 4 2.1.1 Hur var kvinnans ställning innan Jesus kom? 4 2.1.2 Vilka reformer kom Jesus med? 4 2.1.3 Kvinnans roll i kristendomen idag 5 2.2 Den islamska kvinnosynen 6 2.2.1 Giftermålet 6 2.2.2 Kvinnans arbete 7 2.2.3 Kvinnornas regler 8 3 En jämförelse mellan några punkter 8 3.1 Slöjan 8 3.2 Äktenskapet 10 3.2.1 Hur är det mellan två muslimer?