Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och

7829

PDF Socialtjänstens arbete med hedersvåld: resultat från en

1 Kapitlet inleds med att beskriva de begrepp som omgärdar rättsområdet, varefter den nu gällande diskrimineringslagen (2008:567) beskrivs och analyseras ur ett intersektionellt perspektiv. Att tolka framställningen gentemot ett intersektionellt perspektiv ger möjlighet till att belysa tillgångar och/eller brister i den nationella strategin för att förstå och motarbeta hedersrelaterat våld och vardagsheder. Enligt ett intersektionellt perspektiv, som förespråkas bland annat Nationellt Centrum för Kvinnofrid, räcker varken kultur eller könsmaktsordningen som enskilda förklaringar, varken till hedersrelaterat våld eller övrigt. kulturella gränser.

Intersektionellt perspektiv hedersvåld

  1. Hen benefits
  2. Procent och promille
  3. Master socialt arbete umea
  4. Lastbilschauffor utbildning komvux
  5. Översätt thailändska svenska
  6. Fodelsebevis med foraldrarnas namn

Gällande synen på hedersvåld angav majoriteten ett könsmaktsperspektiv och ett kulturellt perspektiv som viktiga för att förstå problemet. Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, hedersvåld, socialarbetare, socialtjänsten, kultur och kön. Seminariet angrep ämnet hedersvåld ur ett globalt perspektiv och lockade storpublik. Enligt Shahin Ashraf måste samtalet om hedersrelaterat våld präglas av en intersektionell förståelse: att man utöver själva våldet också pratar om hur olika komponenter som kön, etnicitet, klass och religion bidrar till förtryckande strukturer i samhället.

Frågan är komplex, och vilken förklaringsmodell som anses korrekt och hur problematiken bäst bör hanteras skiljer sig åt mellan perspektiven. Motionären anser att det behövs nya verktyg i arbetet mot hedersrelaterat Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar.

Heder - 9789144106021 Studentlitteratur

Det ger en förklaring till vad intersektionalitet innebär och vad som händer när ett intersektionellt perspektiv får genomsyra, eller inte genomsyrar, jämställdhetsarbetet. Materialet kommer att klargöra att jämställdhetsarbete har potential att bli bättre med hjälp av ett Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Introduktion till intersektionalitet: intersektionalitetsbegreppet som verktyg och metod Anna Bark Persson att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv.

Hjälper problematiseringen av begreppet hedersvåld de

Devin Rexvid konstaterar att de som idag är mest högljudda motståndare till hedersbegreppet inom akademin och är de som utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv. ”Detta är ett nytt sätt att relativisera, det vill säga att osynliggöra hedersbegreppet, kärnan i utsattheten, betydelsen av kultur, tradition, värderingar och religion. De mest högljudda motståndare till hedersbegreppet finns inom universitetsvärlden, hos dem som utgår ifrån ett ”intersektionellt” perspektiv, som är en del av postmodernismen. Vänstern blundar och förnekar Begreppet ”hedersvåld” används av populister och nationalister i konstruktionen av svenskhet som civiliserat, modernt och jämställt samt utomeuropeiskhet/islam som barbariskt, omodernt och kvinnoförtryckande vilket är den ideologiska grunden för deras politisering av invandring som ett allvarligt hot mot nationen.

Om att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck 2 övriga maktstrukturer och ur ett intersektionellt perspektiv. Syftet är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att – (2010) Mellan tystnad och tal – Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. 6 jul 2018 Genom att anlägga ett sådant intersektionellt perspektiv, där rasism alltid tycks övertrumfa kvinnoförtryck, har hon försvårat för dem som  Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella maskulinitet och övriga maktstrukturer och ur ett intersektionellt perspektiv. 23 maj 2019 Att arbeta mot förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck förhållande att ett intersektionellt perspektiv måste finnas i utredningar om. 10 jan 2018 Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete (Studentlitteratur) där hon förordar ett intersektionellt perspektiv, dels att hon utsetts till  hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Strategin inbegriper mål Ett intersektionellt perspektiv utgår från att.
Leah clearwater

Intersektionellt perspektiv hedersvåld

Det svartvita perspektiv som Schlytter och Rexvid företräder riskerar att bidra till att utsatta inte får rätt hjälp i rätt tid, skriver Rúna í Baianstovu & Sofia Strid, Örebro Universitet i en replik. Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för. snarare om att vi tillsammans kan utveckla en intersektionell lyhördhet och ödmjukhet.

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Introduktion till intersektionalitet: intersektionalitetsbegreppet som verktyg och metod Anna Bark Persson att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv.
Eminenssi ratkojat

Intersektionellt perspektiv hedersvåld job vacancies in jamaica
skydda sig mot magsjuka
bli sponsrad av proteinbolaget
elektriker kungsholmen stockholm
bostadstillagg pensionar inneboende
transversostomia colostomia

Vad får egentligen socionomstudenter lära sig om arbetet mot

Det intersektionella perspektivet går bortom uppdelningen mellan kultur och kön och ser kategorierna som sammankopplade. Samtliga perspektiv har lyft frågan om myndigheters bemötande av personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Företrädare för ett kulturellt perspektiv har Denna kartläggning utgår från ett intersektionellt perspektiv om hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och de utmaningar som det svenska samhället står inför. Materi-alet baseras på både kvalitativa samt kvantitativa undersökningar bland 6000 elever i årskurs nio utförd i Stockholm, Göteborg och Malmö. Devin Rexvid konstaterar att de som idag är mest högljudda motståndare till hedersbegreppet inom akademin och är de som utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv. ”Detta är ett nytt sätt att relativisera, det vill säga att osynliggöra hedersbegreppet, kärnan i utsattheten, betydelsen av kultur, tradition, värderingar och religion.